Om du bor i eget hus behöver du en hemförsäkring som även ersätter för skador på huset och tomten. Med vårt Grundskydd får du en bra grundförsäkring medan våra tillägsförsäkringar ger ett utökat skydd. Här kan du jämföra alternativen.

Läs mer om försäkringarnas villkor och ersättningsbelopp i förköpsinformation och villkor.