*Avser bottenlån i Södra Hestra Sparbank, ej Swedbank Hypotek.