I helförsäkring ingår vagnskadeförsäkring för ditt fordon medan det inte ingår i halvförsäkring. Den lagstadgade trafikförsäkringen ingår alltid i våra bilförsäkringar.

Här kan du jämföra alternativen. Läs mer om försäkringarnas villkor och ersättningsbelopp i förköpsinformation och villkor.