Utbildning

  • Gymnasium -ekonomisk linje
  • Ekonomisk påbyggnadskurs - revision
  • Högre personaladministrativ kurs - Eductus

Styrelseutbildning

  • Grundläggande styrelseutbildning
  • Fördjupningsutbildning kring styrelsens kreditarbete
  • Fördjupningsutbildning om styrelsens riskhantering

Arbetslivserfarenhet

  • Länsstyrelsen i Halland - kontorist
  • Stålrör i Halmstad AB - kontorist
  • Stora Enso i Hylte AB - inköpare