Utbildning

  • Gymnasium - ekonomisk linje
  • Filosofie kandidatexamen med redovisningsinriktning

Styrelseutbildningar

  • Grundläggande styrelseutbildning
  • Fördjupningsutbildning kring styrelsens kreditarbete

Arbetslivserfarenhet

  • 94 - 00 Finnveden - ekonomichef / affärsområdescontroller
  • 00 - 08 FERBE-gruppen - controller
  • 08 - 10 Tage & söner AB - ekonomichef
  • 2010 - Skeppshultscykeln AB - delägare 50% - ekonomi och inköp