Utbildning

 • Gymnasium - social linje
 • Merkantil specialkurs - 1årig specialkurs ekonomi
 • Statistik 20p, Lunds universitet
 • Nationalekonomi 20p, Lunds universitet
 • Företagsekonomi 20p, Högskolan Jönköping
 • Flertalet utbildningar och kurser i redovisning, skatter, ledarskap samt verksamhetsrelaterade utbildningar

Styrelseutbildningar

 • Grundläggande styrelseutbildning
 • Styrelseutbildning med kreditfokus
 • Fördjupningsutbildning om styrelsens riskhantering
 • Fördjupningsutbildning kring styrelsens kreditarbete
 • Försäkringsförmedling i Sparbank
 • Sparbankernas Försäkringsutbildning för styrelseledamöter
 • SR utbildning för styrelseledamöter i sparbank:
  Del 1: Digital grundläggande styrelseutbildning
  Del 2:Uppföljningsseminarium kring styrelsearbetet

Arbetslivserfarenhet

 • 1980-1985: SJ Halmstad och Jönköping - busschaufför och ekonom
 • 1985-1989:Gunnars tråd AB - ekonomichef
 • 1989-1995:Bröderna Bergström AB/Mandamus  - ekonomichef, CFO och VD
 • 1995-2000:Åges metallgjuteri AB - ekonomi och personalchef
 • 2000-2005:Kalmar industrier AB - chef Shared services
 • 2005-2019:AGES Casting Unnaryd AB - vice VD 

Styrelseuppdrag utanför banken

 • Acondo solutions AB, styrelseordförande
 • Unnaryds GoIF, styrelsesuppleant
 • Unnaryds hembygsförening, revisor