Våra verksamheter i Torup & Unnaryd flyttas.

Den 1 januari 2019 respektive 1juli 2019 stänger kontoren i Torup samt Unnaryd och verksamheten flyttas till vårt kontor i Hyltebruk.

Precis som i samhället i övrigt händer det mycket hos oss på banken och för våra kunder. Förutom en rad nya lagkrav har digitaliseringen ökat mycket och gjort vardagsekonomin både mer tillgänglig och enkel. Andra områden blir mer komplexa och där vill vi kunna erbjuda våra kunder ännu bättre råd och hjälp. Att slå ihop kontoren är ett sätt att skapa förutsättningar för att ytterligare förbättra rådgivningen och möta våra kunders behov. På ett större kontor skapar vi ett naturligare klimat för erfarenhetsutbyte vilket ger bättre kvalité i rådgivningen

Hur berörs jag som kund?

Vilket kontor kommer jag att tillhöra i fortsättningen?
Har du varit kund i Torup eller Unnaryd tidigare kommer du i fortsättningen tillhöra kontoret i Hyltebruk.

Vad händer med personalen?
Personalen är den samma då vi redan idag, med två öppetdagar i veckan arbetar både på våra mindre kontor och i Hyltebruk.

När stängs kontoren?
Kontoret i Torup har öppet sista dagen den 18 december 2018 och Unnaryd den 27 juni 2019.

Vad kommer hända med mitt bankfack?
Eftersom kontoren kommer att stänga behöver du avsluta ditt bankfack. Du är välkommen att öppna ett nytt bankfack på kontoret i Hyltebruk.

Vad händer med Bankomaterna som finns i Torup och Unnaryd?
Alla bankomater i Sverige ägs av Bankomat AB och de avgör var dessa bankomater ska placeras.

Var lämnar jag dagskassan i fortsättningen?
Efter att kontoren i Torup och Unnaryd har stängt kan du lämna din dagskassa i serviceboxen i Hyltebruk.

Var kan jag ta ut kontanter i fortsättningen?
Du kan ta ut kontanter i alla Bankomater. På www.bankomat.se kan du hitta din närmsta bankomat både för uttag och för insättningar. I vissa Bankomater kan du även ta ut Euro.

Hos oss hanterar vi kontanter på våra kontor i Hyltebruk och Burseryd.

Klarar ni ta emot mig i Hyltebruk?
Ja i Hyltebruk har vi både lokaler och personal som räcker till för alla våra kunder.

Banken tjänar pengar och ändå lägger ni ner kontoret?
En bank behöver göra vinst för att kunna växa tillsammans med sina kunder. När banken gör vinst delar vi ut en viss del och ökar bankens eget kapital med resterande. För att få tillåtelse att bedriva bank måste mängden eget kapital uppgå till en bestämd del av balansräkningen. Det kallas för kapitalrelation och bestäms av Finansinspektionen. När bankens balansräkning växer (fler sätter in pengar och fler tar lån) måste också det egna kapitalet öka.

Bankens tillväxt är nära kopplad till tillväxten i bygden som är god. Vi vill kunna fortsätta att växa med våra kunder och måste därför göra vinst.
Tar ni ansvar för bygden?
Vi tar ansvar för bygden genom att vi anpassar oss efter våra kunders behov. Genom större kontor skapar vi bättre förutsättningar för erfarenhetsutbyte vilket ger ännu bättre kvalité i rådgivningen. Det vi ser är en minskad efterfrågan på kassatjänster och en ökad efterfrågan på rådgivning.

Även i fortsättningen tjänar vi hela Hylte kommun med att finansiera lokala verksamheter och privatboende tack vare vår goda lokalkännedom.

Den samhällsnytta som vi gör genom Bygdens bank är också ett sätt att ta ansvar för vår bygd. De senaste åren har banken delat ut flertalet större bidrag till samhällsnytta i vårt verksamhetsområde.