Meny
Vår verksamhet
Bygdens Bank och Sponsring
Kontakta oss

Södra Hestra Sparbanks styrelse

eklöv

 

Alla styrelseuppdrag i Södra Hestra Sparbank grundas på förtjänst varvid främsta syfte är att vidmakthålla och förbättra styrelsens effektivitet totalt sett. För att uppfylla detta eftersträvas en bred uppsättning egenskaper och kompetenser. Banken strävar efter att styrelsen i sin helhet, och styrelseledamöterna individuellt, har tillräckliga kunskaper, insikt, erfarenheter och lämplighet för att uppfylla kravet på styrelseledamöter. Banken arbetar löpande med kompetensutveckling för ledningen, styrelseledamöter samt övrig personal.

Följande kompetensområden bedöms viktiga att styrelsen besitter och har en kontinuerlig fortbildning i:

  • Företagsstyrning
  • Bankverksamheten, i synnerhet angående kreditgivning och rådgivning
  • Regelefterlevnad, innefattande tillstånd, sanktioner och regelverk inom bankområdet
  • Riskhantering, främst inom områdena finansiella risker, kreditrisker och operativa risker.
  • Försäkringsförmedling
  • Värdepappersrörelsen
  • IT
  • Säkerhet
  • Ekonomi, redovisning och rapportering
  • Juridik

Styrelsen har en med hänsyn till bankens verksamhet och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund.

 

Bankens styrelse och information om dess ledamöter:

Lars-Inge Lönnergård

Lars-Inge Lönnergård

Ordförande

Mer om Lars-Inge

 

Kjell Axelsson

 Kjell Axelsson

Vice Ordförande

Mer om Kjell

 

Josefin Backsten

Josefin Backsten

VD
 
Mer om Josefin

Daniel

Daniel Alexandersson

Ledamot

Mer om Daniel

 

Magnus Andersson

Magnus Andersson

Ledamot

Mer om Magnus

 

Malin3

Malin Larsson

Ledamot

Mer om Malin

Peter Karlsson

Peter Karlsson

Ledamot

Mer om Daniel

 

Catharina Hellstrand-Rasmusson

Catharina Hellstrand-Rasmusson

Ledamot

Mer om Catharina

 

Personalrepresentant - Vakant