Hestra Pastorats Sparbank bildas

Efter avslutade skörde- och höstarbeten 1874 beslöt bygdens folk att samlas kring en idé om ett gemensamt engagemang i en bank. Detta resulterade i bildandet av en ny bank - Hestra Pastorats Sparbank.

Vid tiden för bankens grundande var huvudmotivet att på ett betryggande sätt mottaga och med ränta förkofra småfolkets besparingar . Grundarna ville ge vanligt folk en möjlighet att spara eller låna pengar. I Sverige fanns då ingen social trygghet i modern bemärkelse, utan var och en fick efter förmåga försöka spara till oförutsedda händelser och inför ålderdomen.

Lånen var till en början små

Vid den här tiden var det vanligast att bönderna behövde låna någon 50- eller 100-krona för inköp av en häst eller ko, ett lån som med stor möda kunde återbetalas. Behovet av kapital till jordbruksinventarier var på den tiden mycket små. När det senare blev möjligt att mot inteckning belåna en förvärvad fastighet innebar detta en stor förändring, där det kanske handlade om ett helt livs beroende av att kunna klara av sin skuld. Ofta öppnade detta ändå helt fantastiska möjligheter för den enskilde, som därigenom kunde bli oberoende vid sitt val av köpeobjekt och vem som var säljare.

Bankvalvet i Broaryd

I Broaryd byggdes bankens första (och landets äldsta) bankvalv. Det är byggt av massiva och tunga stenblock uppgrävda ur den småländska myllan och huggna till en perfekt passform. Valvet i Broaryd står fortfarande kvar, lika säkert som förr.

Folket i bygden skapar sparbankens profil

Sparbankens verksamhet speglas i hög grad av de människor som lever och verkar i bygderna runt omkring oss. Alla dessa människor som under lång tid visat förtroende och uppskattning för sin sparbank, har också fyllt den med liv och innehåll. Sparidén handlar inte bara om ett tänkande i pengar och ekonomiska transaktioner, utan lika mycket om människorna och deras behov av kontakter, råd och hjälp i olika livssituationer. Att vara en småfolkets bank och en bank för alla är fortfarande högt prioriterat i Södra Hestra Sparbank. Hur än utvecklingen fortsätter kommer vår styrka alltid att vara vår närvaro i och anknytning till bygden och människorna där.