Hoppa till huvudinnehåll

Bygdens Bank

Södra Hestra Sparbank är en trygg, lönsam lokal bank. Vårt mål är att ha de mest nöjda kunderna genom hög aktivitet och kvalificerad rådgivning. Vi har också ambitionen att engagera oss i frågor som berör utvecklingen inom vårt verksamhetsområde både som finansiär och samtalspartner.

Bakgrund

Södra Hestra Sparbank som bildades 1874, är en modern självständig bank med kontor i Hyltebruk och Burseryd. Kraven på att driva verksamheten med vinst är lika stora och viktiga för en sparbank som andra banker. Vinstmedlen förs emellertid tillbaka till sparbanken själv och dess fonder för att bygga upp det egna kapitalet, säkra insättarnas medel och utveckla verksamheten.
En sparbank har inga aktieägare. I stället har sparbanksstämman möjligheten att avsätta en del av vinsten till allmännyttiga ändamål inom det område där våra kunder bor och verkar.

SyfteSödra Hestra Sparbanks avsättning för Bygdens Bank ska bidra till en positiv samhällsutveckling och leda till ekonomisk tillväxt och uppmuntran i vårt verksamhetsområde. Medel kan utgå till organisationer, föreningar, företag och privatpersoner för ändamål som kan bli till allmän nytta eller betydelse för samhällsutvecklingen i bankens verksamhetsområde som är Hylte kommun och delar av Gislaveds kommun.
Banken bidrar normalt inte till verksamheter:

  • Som obligatoriskt finansieras av staten, landsting eller kommun.
  • Som avser löpande driftskostnader
  • Där stöd kan uppfattas gå till politisk- eller religiös verksamhet.
  • Där stöd går till näringsverksamhet eller verksamhet med vinstintresse.
  • Där stöd kan påverka konkurrensförutsättningarna.
  • Som är skadliga för miljön.
  • Som strider mot bankens värderingar avseende etik, moral och miljö.