Meny
Vår verksamhet
Bygdens Bank och Sponsring
Kontakta oss

Bygdens Bank

Hyltebruk

Södra Hestra Sparbank är en trygg, lönsam lokal bank. Vårt mål är att ha de mest nöjda kunderna genom hög aktivitet och kvalificerad rådgivning. Vi har också ambitionen att engagera oss i frågor som berör utvecklingen inom vårt verksamhetsområde både som finansiär och samtalspartner.

Bakgrund
 

Södra Hestra Sparbank som bildades 1874, är en modern självständig bank med kontor i Hyltebruk och Burseryd. Kraven på att driva verksamheten med vinst är lika stora och viktiga för en sparbank som andra banker. Vinstmedlen förs emellertid tillbaka till sparbanken själv och dess fonder för att bygga upp det egna kapitalet, säkra insättarnas medel och utveckla verksamheten.

En sparbank har inga aktieägare. I stället har sparbanksstämman möjligheten att avsätta en del av vinsten till allmännyttiga ändamål inom det område där våra kunder bor och verkar.

SyfteSödra Hestra Sparbanks avsättning för Bygdens Bank ska bidra till en positiv samhällsutveckling och leda till ekonomisk tillväxt och uppmuntran i vårt verksamhetsområde. Medel kan utgå till organisationer, föreningar, företag och privatpersoner för ändamål som kan bli till allmän nytta eller betydelse för samhällsutvecklingen i bankens verksamhetsområde som är Hylte kommun och delar av Gislaveds kommun.

Banken bidrar normalt inte till verksamheter:

  • Som obligatoriskt finansieras av staten, landsting eller kommun.
  • Som avser löpande driftskostnader
  • Där stöd kan uppfattas gå till politisk- eller religiös verksamhet.
  • Där stöd går till näringsverksamhet eller verksamhet med vinstintresse.
  • Där stöd kan påverka konkurrensförutsättningarna.
  • Som är skadliga för miljön.
  • Som strider mot bankens värderingar avseende etik, moral och miljö. 

Ansökningar

Bygdens Bank behandlar inkomna ansökningar i huvudsak två gånger om året, april och oktober. Vi vill ha ansökan senast 30 mars respektive 30 september. Vi kan också själva tillsammans med samarbetspartners initiera intressanta projekt.

(Beviljad tilldelning som ej nyttjats inom tre år återgår till Bygdens Bank.)