Hoppa till textinnehållet

Ersättningspolicy

Styrelsen i Södra Hestra Sparbank har antagit en ersättningspolicy för rörlig ersättning till anställda i banken.

Syftet med policyn är att ange grunder och principer för rörlig ersättning till anställda i banken, samt hur styrelsen skall styra, analysera, mäta, rapportera och ha kontroll över de risker som ett rörligt ersättningssystem kan medföra för banken, direkt (ekonomisk skada) eller indirekt (allmänhetens förtroende).

Läs hela ersättningspolicyn här