Meny
Vår verksamhet
Bygdens Bank och Sponsring
Kontakta oss

Södra Hestra bidrar till att ge skolelever miljöutbildning

Flicka drar sin pappa och bror i en skrinda

Banken bidrar till en hållbar utveckling i samhället på olika sätt. Ett sätt är genom att bidra till utgivningen av Natur & Miljöboken som ges ut till skolelever i årskurs 4–6.

Ett samhällsprojekt där barn i 10 till 12 års ålder tidigt får lära sig om miljö och hållbarhet genom en tredelad läromedelsserie, vilken distribueras genom skolan, är Natur och Miljöboken.

På ett roligt och pedagogiskt sätt får eleverna lära sig om hur vi alla kan leva på ett bra sätt som tar hänsyn till vår natur och miljö. Läromedelsserien är anpassad för kursplanen och kunskapsnivån i respektive årskurs. Tillsammans bildar den en heltäckande miljöutbildning med vikt på hållbar utveckling. Efteråt tas boken med hem för att samtalet ska fortsätta i hemmet om hur vi kan arbeta för en hållbar utveckling tillsammans.

Som Sparbank har vi en lång historia av att bidra till det lokala samhället. Vi tycker det är viktigt att tänka långsiktigt i frågorna om vårt samhälle och arbeta för en hållbar framtid. Därför är vi med och delfinansierar projektet för att grundlägga kunskap och medvetenhet hos nästa generation vuxna. Därför kan Natur & Miljöboken ges ut kostnadsfritt.