Södra Hestra Sparbank har utsett ett dataskyddsombud som övervakar att banken följer reglerna om dataskydd.

Dataskyddsombudet nås via post: Södra Hestra Sparbank, Dataskyddsombud, Box 14, 314 21 Hyltebruk