Informationsträff för bygdens skogsägare.

 • Harald Säll från Linnéuniversitetet föreläser om familjeskogsbruk och
  hur man som skogsägare kan göra för att förvalta och utveckla sin
  skogsfastighet på bästa sätt.
 • Örjan & Mats från Skogsmark pratar om den lokala marknaden
  avseende skogsfastigheter och hur prisutvecklingen ser ut, samt
  kortfattat angående pågående miljödomar i Sverige.
 • Besök av lokala virkeshandlare som berättar om sina verksamheter.

 

När & var?

 • Burseryd, Tyngelvi - 27 mars kl.18.00-21.00 anmälan senast 22/3 OBS Fullsatt. Men än finns det platser kvar till Hyltebruk
 • Hyltebruk, Forum - 3 april kl. 18.00-21.00 anmälan senast 29/3

   Mingel från 17.30 både i Burseryd & Hyltebruk

Anmäl dig här: OBS Burseryd FULLSATT, Hyltebruk senast 29/3.

Ort (obligatoriskt)
Antal personer (obligatoriskt)