Utbildning

  • Gymnasium - Naturvetenskaplig
  • Civilingenjörs utbildning inom lantmäteri från KTH
  • Ledarskapsutbildningar 

Styrelseutbildningar

  • Grundläggande styrelseutbildning

Arbetslivserfarenhet

  • 03 - 07 Jönköpings kommun - exploateringsingenjör
  • 07 - 17 Gislaveds kommun - mark- och exploateringschef och utvecklingschef
  • 17 - AB Gislavedshus - VD

Förtroendevald inom Svenska kyrkan nuvarande uppdrag ordförande i kyrkofullmäktige Gislaveds Pastorat, ledamot i församlingsråd västbo Sankt sigfrids församling