Hoppa till textinnehållet

Hej, vi hjälper dig gärna!

Välkommen att skriva din fråga nedan för att snabbt få svar på vanliga frågor. 

Ställ din fråga här

Internt bedömt kapitalbehov

Internt bedömt kapitalbehov visar det totala behov av kapital som Södra Hestra Sparbank behöver för att täcka riskerna som vi är eller kan bli exponerade för. Den visar kapitalbehovet både för de risker som omfattas av kapitalbaskraven i tillsynsförordningen (pelare 1) och de risker som tillkommer i Södra Hestra Sparbanks interna kapitalbedömning (pelare 2).

Kapitalbehov

 

Totalt kapitalbehov

2019-06-30 

*- varav täcks med kärnprimärkapital

2019-06-30 

Kreditrisk och motpartrisk  217 690 217 690 
-varav koncentrationsrisk    23 996    23 996 
Marknadsrisk     4 498     4 498 
- varav ränterisk som följer av verksamhet utanför handelslagret.     4 498       4 498 
Operativ risk    11 966     11 966 
Pensionsrisk             0              0 
Övrigt      4 391     4 391 
Summa     238 545