Hoppa till textinnehållet

Hej, vi hjälper dig gärna!

Välkommen att skriva din fråga nedan för att snabbt få svar på vanliga frågor. 

Ställ din fråga här

Internt bedömt kapitalbehov

Internt bedömt kapitalbehov visar det totala behov av kapital som Södra Hestra Sparbank behöver för att täcka riskerna som vi är eller kan bli exponerade för. Den visar kapitalbehovet både för de risker som omfattas av kapitalbaskraven i tillsynsförordningen (pelare 1) och de risker som tillkommer i Södra Hestra Sparbanks interna kapitalbedömning (pelare 2).

Kapitalbehov

 

Totalt kapitalbehov

2019-03-31 

*- varav täcks med kärnprimärkapital

2019-03-31 

Kreditrisk och motpartrisk  199 271  199 271 
-varav koncentrationsrisk    22 773    22 773 
Marknadsrisk     4 692      4 692 
- varav ränterisk som följer av verksamhet utanför handelslagret.     4 692       4 692 
Operativ risk    11 966     11 966 
Pensionsrisk             0              0 
Övrigt      2 082       2 082 
Summa     218 011